پرش به مطلب اصلی

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز سهشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ ریزش قیمتها

· خواندن 4 دقیقه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳| ریزش قیمت‌ها

امروز قیمت سکه امامی پایین آمد و به ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است. قیمت طلا هم عقب نشست.

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳| ریزش قیمت‌ها

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد شیب نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۱۷۱ (دو هزار و یکصد و هفتاد و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)
۲,۱۷۱
۲,۱۷۰
۲,۱۶۵

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۲۰۴,۳۰۰ (سه میلیون و دویست و چهار هزار و سیصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)
۳,۲۰۴,۳۰۰
۳,۲۵۸,۵۰۰
۳,۲۷۸,۱۰۰

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۳,۴۷۲
۴۳,۴۷۲
۴۳,۴۷۲

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای امروز با افزایش ۰.۲۸ درصدی، از ۴۶,۹۸۰ (چهل و شش هزار و نهصد و هشتاد ) تومان به ۴۷,۱۱۲ (چهل و هفت هزار و یکصد و دوازده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۷,۱۱۲
۴۶,۹۸۰
۴۷,۰۸۲

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۱.۴۳ درصدی، از ۷۷,۷۹۳ (هفتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه ) تومان به ۷۶,۷۰۰ (هفتاد و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)
۷۶,۷۰۰
۷۷,۷۹۳
۷۷,۹۲۰

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۳۷ (یازده هزار و هشتصد و سی و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۶ (چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۸۵ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۵۹ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۲.۸۹ درصدی، از ۴۵,۸۹۰ (چهل و پنج هزار و هشتصد و نود ) تومان به ۴۴,۶۰۰ (چهل و چهار هزار و ششصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹,۶۵۰ (سی و نه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)
۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۳۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۹,۱۰۱,۰۰۰

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)
۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان معامله شد.

منبع: donya-e-eqtesad.com