پرش به مطلب اصلی

گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز سهشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ جدول

· خواندن 4 دقیقه

گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳+ جدول

امروز قیمت سکه امامی و طلا روند کاهشی را دنبال کرد، قیمت دلار مبادله ای هم به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳+ جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد شیب نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۱۹۴ (دو هزار و یکصد و نود و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)
۲,۱۹۴
۲,۱۷۰
۲,۱۶۵

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۲۳۷,۷۰۰ (سه میلیون و دویست و سی و هفت هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)
۳,۲۳۷,۷۰۰
۳,۲۵۸,۵۰۰
۳,۲۷۸,۱۰۰

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۹۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۰۲۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای امروز به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۳,۴۷۲
۴۳,۴۷۲
۴۳,۴۷۲

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۱۱۲ (چهل و هفت هزار و یکصد و دوازده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۷,۱۱۲
۴۶,۹۸۰
۴۷,۰۸۲

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۱.۲۴ درصدی، از ۷۷,۷۹۳ (هفتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه ) تومان به ۷۶,۸۴۳ (هفتاد و شش هزار و هشتصد و چهل و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)
۷۶,۸۴۳
۷۷,۷۹۳
۷۷,۹۲۰

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای در بازار داخلی هم ۱۱,۸۳۷ (یازده هزار و هشتصد و سی و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۸۰ (یک هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۲.۷۷ درصدی، از ۴۵,۸۹۰ (چهل و پنج هزار و هشتصد و نود ) تومان به ۴۴,۶۵۰ (چهل و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۸۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹,۷۰۰ (سی و نه هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۶ (چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (سی و نه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۱۰۰,۰۰۰
۳۹,۱۰۱,۰۰۰

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)
۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.

منبع: donya-e-eqtesad.com