پرش به مطلب اصلی

قیمت دلار مبادلهای امروز شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در بازار ثبات را تجربه کرد و به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز پیش، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

به گزارش دنیای اقتصاد، در بازار امروزقیمت دلار مبادله‌ای نسبت به روز گذشته ثبات را تجربه کرده است.

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

 

منبع: donya-e-eqtesad.com