پرش به مطلب اصلی

نظارت بر تراکنشهای بانکی تقویت میشود

· خواندن ۱ دقیقه

نظارت بر تراکنش‌‌های بانکی تقویت می‌شود

معاون فناوری‌‌های نوین بانک‌‌مرکزی گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت‌حساب‌‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.مهران محرمیان معاون فناوری‌‌های نوین بانک‌‌مرکزی گفت: بانک‌‌مرکزی به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبدأ و مقصد تراکنش‌‌ها، موضوع تراکنش‌‌های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است.این مقام مسوول بیان کرد: نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال است و در همین راستا محدودیت‌هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.او افزود: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب‌‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.

منبع: donya-e-eqtesad.com