پرش به مطلب اصلی

قیمت دلار مبادلهای امروز سهشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ ریزش قیمت

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| ریزش قیمت

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات روند نزولی را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| ریزش قیمت

به گزارش دنیای اقتصاد، در بازار امروزقیمت دلار مبادله‌ای نسبت به روز گذشته کاهش را تجربه کرده است.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۳,۴۶۲
۴۳,۴۷۲
۴۳,۴۷۲

 

 

منبع: donya-e-eqtesad.com