پرش به مطلب اصلی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز سهشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ طلا و سکه صعود کردند

· خواندن 4 دقیقه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| طلا و سکه صعود کردند

امروز قیمت سکه امامی به ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۷۳ درصدی داشته است. قیمت دلار اما پایین آمده است.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| طلا و سکه صعود کردند

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و سکه در جریان معاملات است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۲۵۲ (دو هزار و دویست و پنجاه و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)
۲,۲۵۲
۲,۲۶۱
۲,۲۳۲

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۳۴,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۳.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)
۳,۴۳۴,۰۰۰
۳,۳۰۹,۳۰۰
۳,۲۷۲,۴۰۰

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۳.۶۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۴,۸۷۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای ، امروز به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۳,۴۶۲
۴۳,۴۷۲
۴۳,۴۷۲

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۶۴۸ (چهل و شش هزار و ششصد و چهل و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۶,۶۴۸
۴۶,۹۱۰
۴۷,۰۳۶

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۸۸ درصدی، از ۷۷,۸۵۷ (هفتاد و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ) تومان به ۷۸,۵۵۰ (هفتاد و هشت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)
۷۸,۵۵۰
۷۷,۸۵۷
۷۷,۷۳۰

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۱,۸۳۴ (یازده هزار و هشتصد و سی و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۲.۸۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۹۴۰ (یک هزار و نهصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۶,۱۰۰ (چهل و شش هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۲.۱۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۲.۰۹ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۰,۶۵۰ (چهل هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

همچنین دینار عراق با افزایش ۲.۱۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۷ (چهل و هفت ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)
۴۰,۴۰۰,۰۰۰
۳۹,۷۰۰,۰۰۰
۳۹,۴۰۰,۰۰۰

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)
۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۰۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۴.۰۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۷,۴۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

منبع: donya-e-eqtesad.com