پرش به مطلب اصلی

قیمت دلار مبادلهای امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار ثبات را تجربه کرده است و به ۴۴,۳۱۴ (چهل و چهار هزار و سیصد و چهارده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دنیای اقتصاد، در بازار امروزقیمت دلار مبادله‌ای نسبت به روز گذشته ثبات را تجربه کرده است.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۳۱۴ (چهل و چهار هزار و سیصد و چهارده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است

منبع: donya-e-eqtesad.com