پرش به مطلب اصلی

قیمت دلار مبادلهای امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ قیمت بالا رفت

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳| قیمت بالا رفت

امروز قیمت دلار افزایش را تجربه کرده است و به ۴۴,۴۳۷ (چهل و چهار هزار و چهارصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳| قیمت بالا رفت

به گزارش دنیای اقتصاد، در بازار امروزقیمت دلار مبادله‌ای نسبت به روز گذشته رشد را تجربه کرده است.

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۴۳۷ (چهل و چهار هزار و چهارصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۴,۴۳۷
۴۴,۳۱۴
۴۴,۳۱۴

منبع: donya-e-eqtesad.com