پرش به مطلب اصلی

قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ دلار صعودی شد؛ طلا نزولی

· خواندن 4 دقیقه

قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳| دلار صعودی شد؛ طلا نزولی

امروز قیمت طلا و سکه شیب نزولی را تجربه کرد، قیمت دلار مبادله ای به ۴۴,۴۳۷ (چهل و چهار هزار و چهارصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۱۶ اردیبه�شت ۱۴۰۳| دلار صعودی شد؛ طلا نزولی

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۰۳ (دو هزار و سیصد و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)
۲,۳۰۳
۲,۳۰۲
۲,۳۰۲

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۱۲,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و دوازده هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۱.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)
۳,۴۱۲,۰۰۰
۳,۴۵۸,۲۰۰
۳,۴۴۴,۱۰۰

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۲۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۴۳۷ (چهل و چهار هزار و چهارصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۴,۴۳۷
۴۴,۳۱۴
۴۴,۳۱۴

 

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۸۴۴ (چهل و هفت هزار و هشتصد و چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۷,۸۴۴
۴۷,۳۲۶
۴۷,۳۴۶

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۱.۸۱ درصدی، از ۷۸,۴۹۰ (هفتاد و هشت هزار و چهارصد و نود ) تومان به ۷۷,۱۰۰ (هفتاد و هفت هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)
۷۷,۱۰۰
۷۸,۴۹۰
۷۷,۲۰۰

 

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۲,۱۰۰ (دوازده هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۰۰ (یک هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۳ درصدی، از ۴۶,۳۰۱ (چهل و شش هزار و سیصد و یک ) تومان به ۴۴,۹۵۰ (چهل و چهار هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۰,۶۰۰ (چهل هزار و ششصد ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۷ (چهل و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۱.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)
۴۱,۳۰۰,۰۰۰
۴۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۱,۵۰۰,۰۰۰

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۱.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۹۷ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

منبع: donya-e-eqtesad.com