پرش به مطلب اصلی

گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ جدول

· خواندن 4 دقیقه

گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول

امروز قیمت سکه امامی به ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۱.۷۱ درصدی داشته است. قیمت دلار اما بالا رفته است.

گزارش قیمت بسته شده طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۰۳ (دو هزار و سیصد و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)
۲,۳۰۳
۲,۳۰۲
۲,۳۰۲

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۶۶,۸۰۰ (سه میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۲.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)
۳,۳۶۶,۸۰۰
۳,۴۵۸,۲۰۰
۳,۴۴۴,۱۰۰

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۷۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۴,۵۸۴,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۴۳۷ (چهل و چهار هزار و چهارصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۴,۴۳۷
۴۴,۳۱۴
۴۴,۳۱۴

 

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۸۴۴ (چهل و هفت هزار و هشتصد و چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۱.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان)
۴۷,۸۴۴
۴۷,۳۲۶
۴۷,۳۴۶

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۲.۷۴ درصدی، از ۷۸,۴۹۰ (هفتاد و هشت هزار و چهارصد و نود ) تومان به ۷۶,۴۰۰ (هفتاد و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)
۷۶,۴۰۰
۷۸,۴۹۰
۷۷,۲۰۰

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۸ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۲,۱۰۰ (دوازده هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۱.۸۶ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۸۸۰ (یک هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۴۴,۵۵۰ (چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۳.۹۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۶۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

همچنین دینار عراق با کاهش ۲.۱۷ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۶ (چهل و شش ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۱.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)
۴۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۱,۵۰۰,۰۰۰

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۲.۹۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)
۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۴,۳۰۰,۰۰۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۴.۷۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: donya-e-eqtesad.com