پرش به مطلب اصلی

اظهار نظر وزیر صمت درباره تولید اتوبوس و کشنده در کشورباید بهانه ها را از بین ببریم

· خواندن 2 دقیقه

اظهار نظر وزیر صمت درباره تولید اتوبوس و کشنده در کشور/باید بهانه ها را از بین ببریم!

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم، بلکه در تولید این خودروها نیازمند زمان و تامین هزینه‌ها هستیم.

اظهار نظر وزیر صمت درباره تولید اتوبوس و کشنده در کشور/باید بهانه ها را از بین ببریم!

عباس علی آبادی اظهار کرد: گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه زمان اینکه خودرو فوری مورد نیاز است واردات انجام می‌شود.

خبر مرتبط

خبر خوش وزیر صمت برای مردم درباره خودرو

خبر خوش وزیر صمت برای مردم درباره خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از شرایطی که در راستای ارتقای ایمنی خودروها برای خودروسازان تعیین شده، افزایش مدت زمان گارانتی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر یکی از بهانه‌ها این است که تامین کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند، تصریح کرد: باید این بهانه را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا به این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم. یکی دیگر از عوامل واردات نیازهای فوری است، اما اگر از قبل این نیازها اعلام شود، تولیدکنندگان توان تامین آن را دارند.

 

منبع: donya-e-eqtesad.com