پرش به مطلب اصلی

8 پست با برچسب "قیمت-دلار-مبادلهای-امروز"

مشاهده تمام برچسب‌ها

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| ریزش قیمت

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات روند نزولی را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| ریزش قیمت

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

امروز قیمت دلار مبادله ای روند صعودی را تجربه کرده است و به ۴۳,۰۳۰ (چهل و سه هزار و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

امروز قیمت دلار مبادله ای بر مدار ثبات حرکت کرد و به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری را تجربه نکرده است.

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲

امروز قیمت دلار مبادله ای بر مدار ثبات حرکت کرده است و به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری نداشته است.

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

امروز قیمت دلار مبادله ای بر مدار رشد حرکت کرده است و به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش را تجربه کرده است.

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

امروز قیمت دلار مبادله ای بر مدار ثبات حرکت کرده است و به ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به روز پیش، تغییری نداشته است.