پرش به مطلب اصلی

41 پست با برچسب "قیمت-دلار-مبادلهای"

مشاهده تمام برچسب‌ها

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳| افت قیمت

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات کاهش را تجربه کرد و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳| افت قیمت

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| ریزش قیمت

امروز قیمت دلار مبادله ای در جریان معاملات روند نزولی را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| ریزش قیمت

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در بازار ثبات را تجربه کرد و به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز پیش، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در بازار ثبات را تجربه کرد و به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز پیش، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن ۱ دقیقه

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳

امروز قیمت دلار مبادله ای در بازار ثبات را تجربه کرد و به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز پیش، بدون تغییر است.

قیمت دلار مبادله‌ای امروز سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳