پرش به مطلب اصلی

21 پست با برچسب "قیمت-دلار،-یورو-و-پوند-امروز"

مشاهده تمام برچسب‌ها

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را در پیش گرفت و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را در پیش گرفت و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳| پوند سقوط کرد

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز پیش تغییری نداشته است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳| پوند سقوط کرد

· خواندن 3 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای شیب نزولی را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

· خواندن 3 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲| قیمت لیر ترکیه بالا رفت

امروز قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۳۶۹ (چهل و سه هزار و سیصد و شصت و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲| قیمت لیر ترکیه بالا رفت

· خواندن 3 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲| افزایش قیمت درهم امارات

در بازار قیمت دلار مبادله ای، امروز افزایش را تجربه کرده است و به ۴۳,۱۸۰ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲| افزایش قیمت درهم امارات

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲| قیمت لیر ترکیه بالا رفت

در معاملات قیمت دلار مبادله ای در مرکز مبادله امروز به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری را تجربه نکرده است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲| قیمت لیر ترکیه بالا رفت

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲| صعود قیمت لیر ترکیه

در معاملات قیمت دلار مبادله ای در مرکز مبادله امروز به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری را تجربه نکرده است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲| صعود قیمت لیر ترکیه

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

در معاملات قیمت دلار مبادله ای در مرکز مبادله امروز به ۴۲,۹۲۰ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل تغییری را تجربه نکرده است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

امروز قیمت دلار مبادله ای در بازار ارز ثبات را تجربه کرده است و در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری و معامله شده است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲