پرش به مطلب اصلی

61 پست با برچسب "قیمت-پوند-امروز"

مشاهده تمام برچسب‌ها

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را در پیش گرفت و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را در پیش گرفت و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳| پوند گران شد

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را در پیش گرفت و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳| پوند گران شد

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳| کاهش دسته‌جمعی قیمت‌ها

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را در پیش گرفت و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳| کاهش دسته‌جمعی قیمت‌ها

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳| کاهش دسته‌جمعی قیمت‌ها

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را در پیش گرفت و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳| کاهش دسته‌جمعی قیمت‌ها

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳| قیمت لیر ترکیه بالا رفت

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای بر مدار کاهش حرکت کرد و به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳| قیمت لیر ترکیه بالا رفت

· خواندن 3 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳| رشد قیمت لیر ترکیه

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای رشد را تجربه کرده است و به ۴۳,۵۶۸ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳| رشد قیمت لیر ترکیه

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳| پوند سقوط کرد

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به روز پیش تغییری نداشته است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳| پوند سقوط کرد

· خواندن 3 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای شیب نزولی را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۶۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

· خواندن 2 دقیقه

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه

امروز در بازار قیمت دلار مبادله ای ثبات را تجربه کرده است و به ۴۳,۴۷۲ (چهل و سه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز پیش، بدون تغییر است.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳| افزایش قیمت لیر ترکیه